Tjänster

Hedmans El AB erbjuder professionella elinstallationstjänster där elsäkerhet och kundnöjdhet är vår högstra prioritet. Vi ombesörjer alla förekommande typer av arbete, såsom:

 

Elinstallation

Vid nybyggnation tar vi vid från inkommande kabel och färdigställer elnätet i fastigheten. Vi utför även service och underhåll av elen i befintliga fastigheter. Allt enligt gällande bestämmelser och kvalitetssäkringssystem.

 

Kök & Badrum                            

Vi jobbar mycket med badrumsrenovering samt installationer av nya kök, och utför självfallet ROT jobb!      

               

Data och tele

Vi utför nätvärksinstallationer för företag, industrier, butiker mm.

 

Larm och bevakning

Vi installerar larm och bevakningssystem i din fastighet. Vi kan använda valfritt fabrikat på larm och övervakningssystem, men vi anväder oss oftast av TeleTec's produkter som vi har god erfarenhet av.

 

Reparationer

Vi gör reparationer på allt från belysning till maskiner.